Start Zespół Programowy

Zespół Programowy

Kontakt:
program@gorlice.zhp.pl
Bądź bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za poszczególne piony.

Szef zespołu
pwd. Michał Ligęza
michal.ligeza@zhp.net.pl
odpowiedzialny za pion harcerski

Członkini
hm. Kinga Delimata
kinga.delimata@zhp.net.pl
odpowiedzialna za pion wędrowniczy

Członkini
pwd. Julia Baran
julia.baran@zhp.net.pl
odpowiedzialna za pion zuchowy

Członkini
pwd. Katarzyna Łysak
katarzyna.lysak@zhp.net.pl
odpowiedzialna za pion starszoharcerski

Współpracownik
dh Miłosz Gawlak

W czym Zespół Programowy może Ci pomóc?
· Inspiracje na zbiórki
· Pomoc w zaplanowaniu i przygotowaniu programowym wydarzenia
· Konsultacje w sprawach metodycznych
· Pomoc w przygotowaniu planu pracy drużyny i sprawozdania z roku harcerskiego

Zespół podlega członkini komendy hufca ds. programu.

Nie wahaj się, pisz śmiało!