Start Zespół Kwatermistrzowski „Chaos”

Zespół Kwatermistrzowski „Chaos”

Szef zespołu
dh Miłosz Bedryło

Członkini zespołu
dh. Martyna Bugno

Członek zespołu
dh Wojciech Kurylak

Współpracownik zespołu
dh Karol Masłowski

chaos@gorlice.zhp.pl