Start Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodnicząca
hm. Kinga Delimata

Zastępca
hm. Wojciech Brągiel

Członek
phm. Piotr Karcz

Członek
phm. Krzysztof Baniak

Kontakt
email: ksi@gorlice.zhp.pl

Dokumenty KSI
Repozytorium

Najbliższe Terminy Posiedzeń KSI:

 • 5 czerwca 2021 godzina 9:15
 • 19 czerwca 2021 godzina 9:15

Kilka rad dla chcących otworzyć lub zamknąć próbę:

 1. Najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem należy przesłać na maila KSI proponowany programu próby i informacje kto jest opiekunem / raport z próby
 2. Do 7 dni przed posiedzeniem KSI przesyła pytania i sugestie co do programu / raportu próby
 3. W dniu posiedzenia: przybyć z opiekunem w regulaminowym umundurowaniu, mieć ze sobą potrzebne dokumenty:
  • wniosek o otwarcie / zamknięcie próby 1 szt.
  • program próby 3 szt. / raport z próby
  • aktualną i uzupełnioną książeczkę instruktorską / harcerską
  • dokumentację z zadań zrealizowanych w ramach próby (dot. osób zamykających)