Zjazd Hufca 2015

Zespół Promocji Hufca
21 września 2015

Na podstawie § 49 Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Gorlice zwołuje zjazd zwykły hufca na dzień 3 października 2015r.

Zjazd odbędzie się w budynku Komendy Hufca ZHP Gorlice przy ul. Biecka 9B o godz. 10:00.
Zgodnie z punktem 12, rozdział II Ordynacji wyborczej ZHP (Uchwała nr 6/XXXVIII RN ZHP) podajemy do wiadomości następujące dokumenty Zjazdowe:
1. Proponowany porządek obrad Zjazdu – pobierz

2. Sprawozdania Komendy Hufca za okres VI 2014 do IX 2015 – pobierz

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Hufca – pobierz

4. Rozkaz komendantki Hufca nr L6/2015 zwołujący Zjazd – pobierz

5. Uchwała Komendy Hufca nr 2/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zwołania Zjazdu zwykłego – pobierz

6. Rozkaz komendantki Hufca nr L7/2015 z listą członków z głosem decydującym na Zjeździe – pobierz

Materiały dodatkowe:

1. Sprawozdanie Namiestnictwa Harcerskiego i Starszoharcerskiego za rok 2014- 2015 – pobierz

2. Sprawozdanie Namiestnictwa wędrowniczego – pobierz


biały

Komenda Hufca ZHP Gorlice:
ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
tel.: (0-18) 353-52-80
tel. kom.: 690-033-113
e-mail: gorlice@zhp.pl
nr konta: 89 1240 5110 1111 0000 5204 1680

Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Krakowska
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99

Poczta:
Dostęp do skrzynki e-mail w domenie gorlice.zhp.pl:
poczta.gorlice.zhp.pl
Dostęp do skrzynki e-mail w domenie zhp.pl:
poczta.zhp.net.pl

Śledź nas na:
Hufiec ZHP Gorlice na Facebook Facebook Hufiec ZHP Gorlice na Instagram Instagram

Za administrację stroną Hufca ZHP Gorlice odpowiada Zespół Promocjipromocja@gorlice.zhp.pl