Kapituła Stopni i Naramienników Wędrowniczych

Skład Hufcowej Kapituły Stopni i Naramienników Wędrowniczych:

pwd. Krzysztof Baniak HR
Przewodniczący:pwd. Krzysztof Baniak HR
pwd. Julia Baran HO
Członek Kapituły:pwd. Julia Baran HO
phm. Piotr Karcz HR
Członek Kapituły:phm. Piotr Karcz HR
pwd. Dariusz Surówka HR
Członek Kapituły:pwd. Dariusz Surówka HR

Hufcowa Komisja Stopni i Naramienników Wędrowniczych otwiera próby wyłącznie tym osobom, które nie mogą zrobić tego w swojej drużynie. Wędrownicy z 1. GDW „Grot” próby wędrownicze i na stopień HO otwierają w swojej drużynie. KSiNW otwiera próby wędrownicze i na stopień HO tym osobom, które nie należą do drużyny wędrowniczej, ale są w wieku wędrowniczym. KSiNW otwiera próby na stopień HR wszystkim wędrownikom, którzy spełniają wymagania (nie ukończyli 21 roku życia i posiadają stopień HO).

Spotkania KSiNW odbywają się wyłącznie po zgłoszeniu chęci otwarcia lub zamknięcia próby. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy krzysztof.baniak@zhp.net.pl lub julia.baran@zhp.net.pl


Procedura otwarcia próby wygląda następująco:

  1. Kandydat szuka opiekuna próby
  2. Kandydat zgłasza chęć otwarcia próby (na przynajmniej 1 z wymienionych maili) i przedstawia propozycję opiekuna próby
  3. Kapituła wyznacza termin posiedzenia (które powinno się odbyć do 1.5 miesiąca od zgłoszenia*), informuje kandydata o nim mailowo
  4. Kandydat przekazuje mailowo informację o tym, że może/nie może pojawić się w danym terminie (w razie niemożności ustala z Kapitułą nowy termin)
  5. Kandydat przesyła propozycję próby do 2 tygodni przed planowanym posiedzeniem
  6. Kapituła do 7 dni przed planowanym posiedzeniem odsyła uwagi co do zadań
  7. Kandydat odpowiada na poprawki do 3 dni przed posiedzeniem
  8. Kandydat i proponowany opiekun przychodzą na posiedzenie Kapituły w regulaminowym umundurowaniu na godzinę wyznaczoną przez Kapitułę

*termin jest elastyczny – wynika z konieczności zebrania quorum Kapituły

Również terminy podane w punktach 5-7  są zalecane, jednak nieobligatoryjne – odstępstwa od nich prosimy zgłaszać, aby Kapituła wiedziała, czym nieterminowość jest spowodowana.

Dokumenty KSINW

biały

Komenda Hufca ZHP Gorlice:
ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
tel.: (0-18) 353-52-80
tel. kom.: 690-033-113
e-mail: gorlice@zhp.pl
nr konta: 89 1240 5110 1111 0000 5204 1680

Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Krakowska
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99

Poczta:
Dostęp do skrzynki e-mail w domenie gorlice.zhp.pl:
poczta.gorlice.zhp.pl
Dostęp do skrzynki e-mail w domenie zhp.pl:
poczta.zhp.net.pl

Śledź nas na:
Hufiec ZHP Gorlice na Facebook Facebook Hufiec ZHP Gorlice na Instagram Instagram

Za administrację stroną Hufca ZHP Gorlice odpowiada Zespół Promocjipromocja@gorlice.zhp.pl