Drużyny

Aktualnie w naszym hufcu funkcjonują:

Gromady Zuchowe
Drużyny Harcerskie
Drużyny Starszoharcerskie
Drużyny Wielopoziomowe
Drużyny Wędrownicze

 

Gromady Zuchowe:

Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy.

 

 • 20. Gromada zuchowa „Damy i Rycerze” w Szymbarku
  drużynowa: dh. Julia Baran

 

Drużyny Harcerskie:

Charakterystyczną formą aktywności harcerek i harcerzy jest gra, rozumiana jako działanie zespołowe w zastępach i towarzyszące temu współzawodnictwo. Program działania drużyny jest tworzony i realizowany przez drużynowego przy współudziale rady drużyny.

 

 • 4. Drużyna Harcerska „Gryf” przy ZS w Szymbarku im. bł. Jana Pawła II
  drużynowa: pwd. Agnieszka Figiel-Petit
 • 21. Drużyna Harcerska „Leśni”
  drużynowa: pwd. Jadwiga Cieśla

 

Drużyny Starszoharcerskie:

Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

 

 • 1. Drużyna Starszoharcerska „Orlęta”
  drużynowy: dh Michał Ligęza
 • 12. Drużyna Starszoharcerska „Źródło”
  drużynowy: phm. Janusz Baniak
 • 15. Drużyna Starszoharcerska „Krylinki”
  drużynowy: pwd. Krzysztof Deda
 • 18. Biecka Drużyna Starszoharcerska „Feniks”
  drużynowa: dh. Aleksandra Szurek

 

Drużyny Wielopoziomowe:

 

Drużyny Wędrownicze:

Charakterystyczną formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest służba realizowana wewnątrz organizacji i poza nią. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. W działalności wędrowniczej ważne miejsce zajmują specjalności i specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna.

 

 • 1. Biecka Drużyna Wędrownicza
  drużynowy: pwd. Bartosz Szurek
 • 1. Gorlicka Drużyna Wędrownicza „Grot”
  drużynowy: dh Łukasz Bubniak

 

 

 

biały

Komenda Hufca ZHP Gorlice
ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
tel.: (0-18) 353-52-80
tel. kom.: 690-033-113
e-mail: gorlice@zhp.pl
nr konta: 89 1240 5110 1111 0000 5204 1680

Dane do faktur

ZHP Chorągiew Krakowska
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99

Poczta

Dostęp do skrzynki e-mail w domenie gorlice.zhp.pl:
Dostęp do skrzynki e-mail w domeenie zhp.pl:

Śledź nas na

Hufiec ZHP Gorlice na facebook.com

Za administrację stroną Hufca ZHP Gorlice odpowiada Zespół Promocjipromocja@gorlice.zhp.pl