40. Zjazd ZHP – podsumowanie

Zespół Promocji Hufca
11 grudnia 2017

Dobiegł końca 40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, który obradował w Warszawie w dniach 7-10 grudnia 2017 r. Był to czas intensywnej pracy i podejmowania ważnych decyzji dotyczących całego ZHP. 8 grudnia, czyli w drugim dniu Zjazdu delegaci wybrali nowego Naczelnika ZHP, którym została hm. Anna Nowosad. Następnego dnia obrady skoncentrowały się wokół wyboru Przewodniczącego ZHP, którym ponownie został hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni będą sprawować pieczę nad Związkiem do 2021 r.


W skład Głównej Kwatery obok Naczelniczki ZHP weszły następujące osoby:

  hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. wychowania,
  hm. Karol Gzyl – zastępca Naczelnika ZHP ds. rozwoju,
  hm. Paweł Marciniak – skarbnik ZHP,
  hm. Justyna Sikorska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. organizacyjnych,
  hm. Łukasz Czokajło – członek GK ZHP ds. wizerunku, komunikacji i relacji zewnętrznych,
  hm. Aleksandra Klimczak – członkini GK ZHP ds. finansowania organizacji,
  hm. Joanna Skupińska – członkini GK ZHP ds. pracy z kadrą.


Kolejnym owocem obrad Zjazdu był wybór Rady Naczelnej w 30 osobowym składzie:

  hm. Marcin Adamski – Chorągiew Stołeczna
  phm. Karol Bikowski – Chorągiew Białostocka
  hm. Wojciech Cabaj – Chorągiew Kujawsko – Pomorska
  hm. Stanisław Dubiel – Chorągiew Dolnośląska
  phm. Michał Dymek – Chorągiew Lubelska
  pwd. Łukasz Fabich – Chorągiew Ziemi Lubuskiej
  hm. Patrycja Gołębiowska – Chorągiew Krakowska
  phm. Magdalena Łuszcz – Chorągiew Krakowska
  hm. Adam Hadław – Chorągiew Podkarpacka
  hm. Magdalena Górna – Prudel – Chorągiew Śląska
  phm. Anna Hawrylak – Chorągiew Podkarpacka
  hm. Gabriela Jaskulska – Chorągiew Wielkopolska
  hm. Ilona Jaworska – Chorągiew Mazowiecka
  hm. Rafał Jurczyk – Chorągiew Warmińsko – Mazurska
  hm. Agnieszka Kępa – Chorągiew Zachodniopomorska
  hm. Łukasz Kochowski – Chorągiew Gdańska
  hm. Robert Konarski – Chorągiew Mazowiecka
  hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka
  hm. Michał Landowski – Chorągiew Stołeczna
  hm. Paulina Lew – Chorągiew Dolnośląska
  hm. Mariusz Maciów – Chorągiew Śląska
  hm. Adam Malarz – Chorągiew Śląska
  hm. Artur Ośko – Chorągiew Opolska
  hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka
  hm. Dariusz Potasznik – Chorągiew Wielkopolska
  hm. Andrzej Sawuła – Chorągiew Gdańska
  hm. Ewa Sidor – Chorągiew Stołeczna
  hm. Jarosław Słoma – Chorągiew Kujawsko – Pomorska
  hm. Maciej Siwiak – Chorągiew Wielkopolska
  hm. Tomasz Tomczyk – Chorągiew Łódzka


Delegaci dokonali również wyboru członków Naczelnego Sądu Harcerskiego oraz
Centralnej Komisji Rewizyjnej. W skład NSH weszli:

  hm. Janina Nowaczyk,
  hm. Mirosław Froń,
  hm. Maciej Grzemski,
  hm. Grzegorz Handorf,
  hm. Piotr Jurczak,
  hm. Paweł Miłobędzki,
  hm. Adam Myszk,
  hm. Jan Orgelbrand,
  hm. Krzysztof Pater,
  hm. Tomasz Rawski,
  hm. Tadeusz Walaszek.


Natomiast CKR stanowią:

  hm. Marta Bajrakowska-Syrek,
  hm. Ludwika Dębicka,
  hm. Paweł Lipiński,
  hm. Krzysztof Osmański,
  hm. Andrzej Przybyła,
  hm. Krzysztof Rudziński,
  phm. Robert Kubiczek,
  hm. Maciej Wlazło,
  hm. Anna Piekarz,
  hm. Waldemar Dolata,
  hm. Marek Klimowski.

Przed nowo wybranym składem 4 lata intensywnej pracy która, jak mamy nadzieję,
przyniesie pożyteczne rezultaty.


biały

Komenda Hufca ZHP Gorlice:
ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
tel.: (0-18) 353-52-80
tel. kom.: 690-033-113
e-mail: gorlice@zhp.pl
nr konta: 89 1240 5110 1111 0000 5204 1680

Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Krakowska
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99

Poczta:
Dostęp do skrzynki e-mail w domenie gorlice.zhp.pl:
poczta.gorlice.zhp.pl
Dostęp do skrzynki e-mail w domenie zhp.pl:
poczta.zhp.net.pl

Śledź nas na:
Hufiec ZHP Gorlice na Facebook Facebook Hufiec ZHP Gorlice na Instagram Instagram

Za administrację stroną Hufca ZHP Gorlice odpowiada Zespół Promocjipromocja@gorlice.zhp.pl