1% dla ZHP

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie cząstki swojego podatku dochodowego. Będzie on stanowił dla nas nieocenioną pomoc w realizacji programu wychowawczego Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej – największej organizacji pożytku publicznego na terenie województwa Małopolskiego (28 Hufców – oddziałów terenowych zrzeszających 947 drużyn liczących 7800 zuchów, harcerzy i instruktorów).

Wierzymy, że nasze powinności i zasada harcerskiej służby znajdą wsparcie nie tylko moralne, ale i wymierną pomoc w postaci przekazanych środków finansowych.

Podstawowe zasady przekazywania 1 % podatku:

W składanym zeznaniu podatkowym wskazujemy kwotę nie przekraczającą 1% podatku, oraz nazwę organizacji pożytku publicznego i jej numer KRS czyli:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
numer KRS 0000273492

Możliwe jest także precyzyjne określenie jednostki (hufca, drużyny, gromady i innej jednostki chorągwi), która ma otrzymać przekazywaną kwotę. Służy do tego rubryka „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”.

Zasady przekazywania 1%:

  • ● podatnik wskazuje organizację pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
  • ● podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji;
  • ● jeśli odpis przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik ma możliwość wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%, odpowiednio w: poz. 135 – PIT – 28, poz. 311 – PIT – 36, poz. 107 – PIT – 36L, poz.123 – PIT – 37, poz. 59 – PIT – 38;
  • ● kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji przez urzędy skarbowe;
  • ● organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% – dowie się tylko z którego urzędu skarbowego pochodzi otrzymana kwota, oraz jakie kwoty zostały przekazane jej oddziałom;
  • ● wpłaty będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych.

biały

Komenda Hufca ZHP Gorlice:
ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
tel.: (0-18) 353-52-80
tel. kom.: 690-033-113
e-mail: gorlice@zhp.pl
nr konta: 89 1240 5110 1111 0000 5204 1680

Dane do faktur:
ZHP Chorągiew Krakowska
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99

Poczta:
Dostęp do skrzynki e-mail w domenie gorlice.zhp.pl:
poczta.gorlice.zhp.pl
Dostęp do skrzynki e-mail w domenie zhp.pl:
poczta.zhp.net.pl

Śledź nas na:
Hufiec ZHP Gorlice na Facebook Facebook Hufiec ZHP Gorlice na Instagram Instagram

Za administrację stroną Hufca ZHP Gorlice odpowiada Zespół Promocjipromocja@gorlice.zhp.pl